BRÖDMANIFEST.se

Bröd är ett av våra viktigaste livsmedel. Vi bagare som delar samma grundvärderingar vill med detta manifest uttrycka vår vision av en framtida bageribransch som både är öppen för utveckling och nyskapande tankar men lika självklart visar djup respekt för tradition och kultur.

Vi vill

 • Använda vår kunskap och passion för yrket till att baka goda och vackra bröd av naturliga råvaror
 • Ta ansvar för att våra bröd främjar våra kunders hälsa och välbefinnande
 • Värna vår natur och en biologisk mångfald
 • Återskapa en rik brödkultur
 • Förvalta, utveckla och föra vidare vårt yrkesmässiga arv

Dit når vi genom att

 • Vara ödmjuka för alla de naturliga processer som gör våra bröd smakrika, hälsosamma och mättande. Genom att använda naturliga råvaror och anpassa oss efter dem blir vårt yrke utmanande, komplext och otroligt fascinerande.
 • Använda råvaror från bönder som behandlar djur med respekt, främjar biologisk mångfald och använder sin kunskap till att odla utan skadliga ämnen.
 • Välja bort onaturliga och genetiskt modifierade råvaror som hotar människors hälsa och naturens balans, mångfald och kretslopp.
 • Ta till vara de tillgångar som finns omkring oss genom att handla lokalt och främst baka på råvaror som odlas i vårt närområde.
 • Utforska och sprida kännedom om kulturspannmål som naturligt trivs i vår natur och klimat och engagera bönder och leverantörer att låta mjöl av kulturspannmål nå bagare i hela landet.
 • Visa skönheten och äktheten i vårt hantverk. Bort med väggarna mellan bageri och butik – vi har ingenting att dölja!
 • Ta ansvar för hur vårt yrke, vår hantverkskunskap och vår passion förmedlas till kommande generationer av bagare genom att öppna våra bagerier för praktikanter och lärlingar.

Med detta manifest bjuder vi in er – konsumenter, mathantverkare, bönder, mjölnare, livsmedelsindustrier, handlare, forskare, lärare, politiker och myndigheter – till diskussion och samarbete om dagens och framtidens bageribransch.

Skriv under manifestet
Stäng

Skriv under manifestet här

Signaturer: 706st

Namn Jag är Datum
siv svolsbru Bagare/konditor 2022-05-09
Linn Nettlich Hemmabagare 2020-07-12
Ylva Eklund Bagare/konditor 2019-04-21
Sam Pettersson Bagare/konditor 2019-02-19
Johan Hejde Hemmabagare 2019-02-16
erik jansson Hemmabagare 2019-02-11
Johanna Ljunggren Almén Hemmabagare 2019-02-02
Florian Maindl Hemmabagare 2018-08-09
Omar Martinez Bagare/konditor 2018-07-24
tom kalkman Hemmabagare 2018-06-23
Maïssoun CHAMI Privatperson 2018-06-11
Jessica Bäck Privatperson 2018-06-08
Marcus Privatperson 2018-06-03
Gabriel olsson Bagare/konditor 2018-05-23
Christoffer Andersson Hemmabagare 2018-04-23
Elisabeth Sollerfors Privatperson 2018-03-24
Christian Reimer Hemmabagare 2018-03-24
Areti Tziantzi Elev/praktikant 2017-11-18
Sara Lindh Hemmabagare 2017-11-12
Anastasia Lundqvist Hemmabagare 2017-11-11
George Lundqvist Hemmabagare 2017-11-11
Babettes Bageri Bagare/konditor 2017-08-15
Margareta Ottosson Hemmabagare 2017-06-12
Erika Dollbring Hemmabagare 2017-06-05
Erika Dollbring Privatperson 2017-06-05

BRÖDMANIFEST.se

 

< < < TILLBAKA

 

 

 

VÄLKOMMEN TILL BRÖDMANIFEST.se

EN SIDA FÖR NORDISKA BAGERIBRANCHENS FRAMTID!

COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED